Индекс на телесна маса

require
require require

Your BMI is......

BMIClassification
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

ВНИМАНИЕ!

Резултатите, които ще получиш след въвеждане на данните си са приблизителен ориентир, който ще ти помогне да си поставяш цели и да следиш резултатите си. 

Какво е индекс на телесна маса?

Индексът на телесна маса (ИТМ) е показател, който определя нормалното здравословно тегло в зависимост от ръста. Той ще ти покаже дали твоето тегло е в норма, дали е под или над нормата. 

Според повечето критерии, приети по света, големината на ИТМ сочи следното:

  • до 18,49 – поднормено телесно тегло
  • от 18,5 до 24,99 – нормално тегло
  • от 25 до 29,99 – наднормено тегло
  • от 30 до 39,99 – затлъстяване
  • 40 или повече – болестно затлъстяване