ВНИМАНИЕ!

Резултатите, които ще получиш след въвеждане на данните си са приблизителен ориентир, който ще ти помогне да си поставяш цели и да следиш резултатите си. 

Индекс на телесна маса

require
require require

Your BMI is……

BMIClassification
less than 18.5:Underweight
18.5 – 24.9:Normal weight
25 – 29.9:Overweight
30 – 34.9:Class I Obese
35 – 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

Какво е индекс на телесна маса?

Индексът на телесна маса (ИТМ) е показател, който определя нормалното здравословно тегло в зависимост от ръста. Той ще ти покаже дали твоето тегло е в норма, дали е под или над нормата. 

Както всички практически полезни неща, формулата се изчислява лесно. Индексът на телесната маса се определя като стойността на теглото, измерено в килограми, се раздели на ръста в метри повдигнати на квадрат. 

Според повечето критерии, приети по света, големината на ИТМ сочи следното:

  • до 18,49 – поднормено телесно тегло
  • от 18,5 до 24,99 – нормално тегло
  • от 25 до 29,99 – наднормено тегло
  • от 30 до 39,99 – затлъстяване
  • 40 или повече – болестно затлъстяване

Индекс на подкожни мазнини

require
require require
require  

Your body fat is ......

DescriptionWomenMen
Recommended amount:20-25%8-14%
Adults in United States, average :22-25%15-19%
Obese :30+%25+%

Какво е индекс на подкожни мазнини?

Телесните мазнини – всеки от нас ги има, те са част от структурата ни и изпълняват своята важна роля. Не забравяй обаче, че тяхното “присъствие” е необходимо само до определена степен. Когато са над нормалните стойности, вместо да те предпазват, те се превръщат в твой враг!

Причината да нямаме желаната фигура не е в килограмите, а именно във високия процент мазнини. Задачата ни в такъв случай ще е да ги намалим. 

 

Процентът телесни мазнини изразява теглото на мазнините в съотношение с общото телесно тегло:

% Телесни мазнини = Тегло на мазнини / Общо телесно тегло

 

Калкулатор за прием протеини

require
age should be in 14 to 80 range
require require

You should take ...... of protein per day